Τα workshops, αναλόγως των συνθηκών και των αναγκών σας, γίνονται είτε ομαδικά είτε ατομικά, διά ζώσης ή/και διαδικτυακά.