Στόχος της συμβουλευτικής, που βασίζεται και στα tests της σειράς Άριστον , είναι να γνωρίσει κάθε άνθρωπος τις δυνάμεις του ώστε να τις αξιοποιεί προς την εργασιακή του ευημερία,
ξεκινώντας τη διερεύνηση από μικρή ηλικία καθώς και σε όλη την πορεία της ζωής του.