Στόχος της συμβουλευτικής, που βασίζεται στα tests της σειράς Άριστον , είναι η αντικειμενική και αξιόπιστη διευρεύνηση των ικανοτήτων και των ταλέντων, παιδιών, εφήβων και ενηλίκων
καθώς και η αντιμετώπιση δυσκολιών στη μάθηση με σεβασμό στην αυτοεκτίμηση και στη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου.