Ομιλία στο ACT – Personality Tests: Why & How to choose them, 08/11/2016

personality-test

Πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ: http://jobs.act.edu/events/personality-tests-how-and-why-to-choose-them/