Ομιλία στο 43ο Δημοτικό Θεσσαλονίκης, 01/11/2016

43o ΔημοτικόΜε την εξερεύνηση του Μαθησιακού Προφίλ βοηθάμε τα παιδιά να κατανοήσουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν έτσι ώστε να συναντηθούν με την μάθηση λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο που ταιριάζει στο καθένα ξεχωριστά, σεβόμενοι τη μοναδικότητα τους και χωρίς να πληγώνουμε την αυτοεκτίμηση τους.