Θέμα ομιλίας: «Η σημασία της σωστής επιλογής επαγγέλματος για το άτομο και για την κοινωνία» Makedonia Palace, Μάρτιος 2016

112-small

 

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης από τον Όμιλο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης, και ήταν μεγάλη μου τιμή να με συμπεριλάβουν στη λίστα των ομιλητών τους καθώς στις εκδηλώσεις τους προσκαλούν σημαντικούς επιστήμονες και καταξιωμένους επαγγελματίες. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν θερμότατη και εκτός από την χαρά που μου έδωσαν σαν ομιλήτρια να γεμίσουν την αίθουσα, γέμισαν και την καρδιά μου σαν άνθρωπο.

Η παρουσία όλων αυτών των ανθρώπων σε μια ομιλία με το συγκεκριμένο θέμα, αποτελεί σημαντική ένδειξη ότι σαν κοινωνία είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα, το οποίο είναι να βασίζουμε τις επαγγελματικές επιλογές μας στην αλήθεια μας και στα ταλέντα μας, συμμετέχοντας έτσι στη δημιουργία μιας πιο λειτουργικής και πιο όμορφης κοινωνίας.