Υπάρχουν δύο τρόποι να ζήσουμε

Υπάρχουν δύο τρόποι να ζήσουμε τη ζωή μας, ο ένας είναι να συνεχίσουμε να ζούμε όπως έχουμε μάθει και ο άλλος είναι να μαθαίνουμε συνέχεια καινούριους τρόπους να ζούμε πιο όμορφα και πιο αληθινά. Αν κάποιος επιλέγει τον πρώτο τρόπο σταματάει να διαβάζει πριν την παρένθεση, όσοι επιλέγουν τον δεύτερο τρόπο διαβάζουν και την παρένθεση. Ο καθένας από εμάς έχει τις δικές του εμπειρίες να ζήσει (και τα δικά του μαθήματα να πάρει), τους δικούς του δαίμονες (να πολεμήσει), τις δικές του ομορφιές (να χαρεί), τις δικές του πεποιθήσεις (να αλλάξει), τα δικά του όνειρα (να υλοποιήσει), (τη δική του ύπαρξη να τιμήσει). Εκεί που είναι πραγματικά δυνατό να συναντηθούμε είναι το σημείο που επιλέγουμε τον ίδιο τρόπο ζωής.

where you want to go